Kidney conditions and treatments

Part 2 – Kidney conditions

Ano ang mga sanhi ng pagkasira ng ating mga bato o ang pagkakaroon ng sakit sa bato?

Maraming bagay o mga gawain natin sa araw-araw ang nagdudulot ng pagbara ng ating mga bato o ang nakakasira sa normal na trabaho ng mga bato sa ating katawan. May mga sakit din tayo na maaaring maging sanhi ng komplikasyon sa ating mga bato kagaya ng mga sumusunod.

Mga kalagayan ng ating bato:

 1. Inpeksyon sa kidney pelvis: Ito ay tinatawag na Pyelonephritis. Ang sanhi nito ay ang pagkakaroon ng bakterya na maaaring maging sanhi ng inpeksyon sa bato at ang pagkakaroon ng pananakit ng likod at pagkakaroon ng lagnat. Pag hindi naagapan ang pagsugpo sa bakterya, ito nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pyelonephritis.
 2. Kidney stones: Ang kondisyon na ito ng bato ay tinatawag na nephrolithiasis. Ang mga mineral sa ihi ay bumubuo ng kristal o bato na nagiging sanhi upang mapigilan ang pagdaloy ng ihi. Ito ay sinasabing isang masakit na kondisyon. Karamihan sa mga kidney stones ay dumadaan o lumalabas ngunit may mga malalaking bato na kailangang matanggal at magamot.
 3. Acute renal failure o kidney failure: Ang biglaang pagkapinsala ng ating bato na maaaring dulot ng dehydration, pagbara ng daluyan ng ihi o ng urinary tract, o pinsala sa bato ay maaaring magdulot ng acute renal failure na kung saan ito ay puwede pang baligtarin.
 4. Papillary nechrosis : Ang matinding pinsala sa bato ay maaaring maging sanhi ng pagkatipak ng mga tissue sa bato na puwedeng bumara sa mga bato. Kung ito ay hindi maagapan, ito ay maaaring magdulot ng total kidney failure
 5. Nephrotic syndrome : Ang pinsala sa bato ay nagsasanhi sa mga ito upang magdulot ng pagkakaroon ng protina sa ihi. Ang pamamaga ng binti na tinatawag na edema ay maaaring maging isang sintomas .
 6. Polycystic Kidney Condition: Isang genetic kondisyon na nagreresulta sa malalaking cysts sa parehong mga bato na nagiging sanhi ng paghina ng kanilang tungkulin sa katawan.
 7. Chronic Renal Failure: Isang permanenteng bahagyang pagkawala ng kahalagahan mga bato. Ang diyabetes at mataas na presyon ng dugo ay ang pinaka-karaniwang sanhi.
 8. End stage renal disease o ESRD: Ang tuluyang pagkawala ng kahalagahan ng mga bato dahil sa progresibong sakit sa bato. Ang mga taong may ESRD ay nangangailangan ng regular na dyalisis para sa kaligtasan ng buhay.
 9. Kidney cancer o Kanser sa bato: Ang renal cell carcinoma ang karaniwang kanser na nakakaapekto sa bato. Ang paninigarilyo ay ang pangkaraniwang dahilan ng kanser sa bato.
 10. Diabetic nephropathy: Ang asukal sa dugo mula sa diyabetis ay nagdudulot ng pinsala sa bato na nagiging sanhi ng hindi gumagaling na sakit sa bato. Ang protina sa ihi (nephrotic syndrome) ay maaari ring magresulta.
 11. Interstitial nephritis: Pamamaga ng nag-uugnay na tissue sa loob ng bato na kadalasang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng acute renal failure. Allergic reaksyon at drug side effect ay karaniwang sanhi.
 12. Hypertensive nephropathy: Pinsala sa bato na sanhi ng mataas na presyon ng dugo na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng acute renal failure.

KIDNEY TREATMENTS

 1. Antibiotics o antibyotiko: Impeksiyon sa bato na sanhi ng bakterya ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotics. Madalas, ang kultura ng dugo o ihi ay maaaring makatulong na gabayan ang pagpili ng antibyotiko.
 2. Lithotripsy: Ang ilang mga bato bato ay maaaring kumalat na maliliit na piraso na maaaring sumama sa ihi. Kadalasan, lithotripsy ay ginagawa sa pamamagitan ng isang makina na nagbibigay ng ultrasound shock waves sa buong katawan.
 3. Dialysis (Dyalisis) : Artipisyal na pag-filter ng ​​dugo upang palitan ang nawalang tungkulin ng nasirang mga bato. Hemodialysis ay ang pinaka-karaniwang paraan ng dyalisis sa US.
 4. Nephrectomy: Operasyon sa pag-aalis ng bato. Ang nephrectomy ay ginagamit sa mga may kanser sa bato o malubhang pinsala sa bato.
 5. Kidney transplant: Ang paglalagay ng isang bato sa isang taong may ESRD upang ibalik ang dating tungkulin ng bato sa katawan. Ang isang bato ay maaaring kunin mula sa living donor o isang pumanaw na organ donor.

 

Symptoms of kidney stones

Part 1 – Symptoms of Kidney Stones

kidneystonessymptomsgreenbarleyphilippines

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Sakit Sa Bato (Kidney Stones)

Ano ang kidney o bato at ang kahalagahan nito?

Ang bato ay isang pares ng mga bahagi ng katawan na matatagpuan sa likod ng ating tiyan. Ito ay may sukat na 4 o 5 pulgada sa haba at maihahalintulad sa laki ng isang kamao.

Mahalaga ang tungkulin ng bato sa ating katawan. Sinasala nito ang ating dugo. Ang dugo natin ay dumadaan sa ating mga bato ilang beses sa isang araw. Sinasala nito ang dumi at basura sa ating katawan at binabalanse ang electrolytes at likido. Ang mga di kailangan ng ating katawan ay nilalabas sa pamamagitan ng ihi. Halos karamihan sa mga tao ay may dalawang bato. Maaari pa ring mamuhay nang malusog ang taong may iisang bato.

Karamihan ng taong may sakit sa bato ay walang sintomas o nararamdaman hanggang sa huli na ang lahat o may renal failure na. Ugaliin nating magpasuri ng ihi sa pamamagitan ng urinalysis o ang palagiang pagkonsulta sa doktor. Wag iindahin ang mga nararamdamang pananakit sa balakang o ang hindi normal na pag-ihi o ang pag-iba ng kulay ng ihi.

Ang isang tao na may sakit sa bato ay nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman:

1. Madalas o palaging may lagnat, giniginaw, at nasusuka
2.  Nakakaramdam ng pananakit pag umiihi o pakonti-lonti lang ang iniihi
3. Masakit ang tiyan at puson
4. Masakit ang tagiliran
5. May kulay ang ihi (namumula)
6. May bula ang ihi
7. May pamamanas sa talukap ng mata, pamamaga ng mukha, tiyan, binti, at paa
8. May altapresyon
9. Nahihirapan sa paghinga
10. Nakakaramdam ng pagkahilo o pananakit ng ulo
11. Nakakaramdam ng pangangati ng katawan
12. Pangingitim ng balat

Part 2 (to be posted tomorrow) will discuss about kidney conditions, treatments and prevention and cure of kidney stones and kidney diseases.

For inquiries about green barley for kidney, please call or text us at Green Barley Philippines hotline #: +63917 452 4741.

Sharing the Health: Green Barley Juice

SURE-FIRE CURE

For so many years, bank employee Priscilla had to contend with her coronary artery disease. She had undergone four bypass operations.

“Since 2005, halos buwan-buwan na akong tinatakbo sa ospital. Parang may turnilyo sa loob na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Sobrang panghihina ang nararamdaman ko noon bukod pa sa kinakapos ako ng paghinga. Dalawang beses na akong muntik nang mamatay. Yung una ay noong November 2006 at yung pangalawa ay noong July 2008.” It practically left her bedridden and oxygen-dependent. “Noon ako napainom ng green barley na inialok sa akin.”

Priscilla acknowledges that green barley had helped her so much to improve her condition. Almost immediately after she started taking the product in October 2008, she noticed she had less frequent confinement in the hospital. “Mula noon, tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng green barley. Sa ngayon ay mas tumibay pa ang paniniwala ko sa produktong ito. Napansin ko na lumakas ako unti-unti. In fact, she was able to travel to Nueva Ecija and her need for medication was lessened.

She also shared that her husband who had been diagnosed to have squamous cell carcinoma was advised to undergo chemotherapy. However, instead of going through that procedure, he opted to take one bottle of green barley everyday for three months. “Kami ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil noong nagpa-check up ang aking asawa ay wala na silang nakitang cancer cells.

Malaki ang nabago sa buhay ko nang ako’y uminom ng green barley. Noon, ako ang ipinanghihingi. Pero ngayon, ako naman ang nagbibigay.”

– Priscilla A. Jimeno
Culled from HWICProduct Catalogue

 

 

Green barley product and business: Perfect Combination

Are you looking for a networking company that is stable, reputable, and the perfect combination of product and business? You’ve come to the right place. We’re offering Health Wealth’s bestseller’s product, greenbarley superfood! Below is a testimonial from a green barley dealer.

Marilou tried every popular direct selling business. Somehow, she was successful with each venture but not totally satisfied. She continued shopping for one that is backed up by a good company and product until she got into Health Wealth’s green barley in 2010. “Sa dami na sinubukan kong business, from cosmetics, apparel, food supplements, name it…lahat iyon, napasukan ko pero ito yung nakita ko na almost perfect combination – stable ang company and the product is good.”

Just three months after she joined the business, Marilou began enjoying the fruits of her hard work. “Pataas nang pataas ang kinikita ko hanggang nakaipon kami to enable us to get a brand new SUV. Kinaya din namin mabayaran ang tuition fees ng full ng apat kong anak. Dati kasi installment lang ang kaya namin.”

Her husband, Edwin, resigned from his work to help Marilou in the green barley business and pursue their dream of acquiring a house and lot in the near future. She has also encouraged her siblings into joining the family venture.

“Try the green barley business,” Marilou says. “Hindi lang pangkaramdaman ang napapagaling ng green barley. Never stop dreaming. Make your dreams happen. Sipag at tyaga ang kailangan. Focus on what you’re doing and have faith in God.”

Get your product pack at this link: Green Barley Dealership. It’s free membership; automatic dealership upon buying 1 box of green barley (42 bottles). For more inquiries, text/call us at +63917 452 4741 or send us a mail at greenbarleyphilippines[at]yahoo[dot]com.

What is barley?

Barley, with scientific name, Hordeum vulgare, is a major cereal grain that belongs to the grass family. This grain is a staple food in Tibetan cuisine. It has also been used as an animal fodder, material for fermenting of beers and distilled beverages and health foods. It’s also used in soups, stews, and barley breads.

Barley is considered as the fourth most important crop in the world, after wheat, corn, and rice. It’s first domesticated in the Near East. The table below shows the top countries that produce barley based on the latest data.

Top Barley Producers by Country and Rank and Production (1000MT).

Rank Country Production (1000 MT)
1 EU-27 59,768.00
2 Russian Federation 19,500.00
3 Ukraine 9,400.00
4 Australia 7,600.00
5 Canada 7,200.00
6 Turkey 4,000.00
7 United States 3,849.00
8 Argentina 3,400.00
9 Iran, Islamic Republic Of 3,200.00
10 Kazakhstan 2,500.00
11 Belarus 2,100.00
12 India 1,810.00
13 Ethiopia 1,800.00
14 Morocco 1,700.00
15 China 1,550.00
16 Algeria 1,300.00
17 Iraq 1,000.00
18 Tunisia 900.00
19 Azerbaijan 600.00
20 Norway 577.00
21 Mexico 550.00
22 New Zealand 410.00
23 Afghanistan 400.00
24 Uruguay 390.00
25 Syrian Arab Republic 350.00
26 Serbia 350.00
27 Brazil 330.00
28 South Africa 313.00
29 Pakistan 265.00
30 Uzbekistan 240.00
31 Peru 230.00
32 Kyrgyzstan 225.00
33 Moldova, Republic Of 200.00
34 Switzerland 185.00
35 Japan 172.00
36 Armenia 160.00
37 Tajikistan 150.00
38 Korea, Republic Of 130.00
39 Egypt 108.00
40 Libya 101.00
41 Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of 90.00
42 Chile 90.00
43 Kenya 75.00
44 Bolivia 70.00
45 Bosnia and Herzegovina 65.00
46 Eritrea 65.00
47 Zimbabwe 60.00
48 Yemen 35.00
49 Lebanon 35.00
50 Nepal 30.00
51 Georgia 30.00
52 Colombia 20.00
53 Turkmenistan 20.00
54 Saudi Arabia 15.00
55 Ecuador 15.00
56 Jordan 15.00
57 Bangladesh 7.00
58 Albania 7.00
59 Bhutan 5.00
60 Serbia and Montenegro 0.00
61 United Arab Emirates 0.00
62 Bulgaria 0.00
63 Kuwait 0.00
64 EU-25 0.00
65 Israel 0.00
66 Romania 0.00
67 Taiwan, Province Of China 0.00

Top Barley Consumers

The table below shows the top US export customers for barley.

barleyconsumers

Benefits of Barley for Diseases

Barley is a valuable source of carbohydrate energy source. In the medieval times, barley was the food of the gladiators such that they were called horderai (from hordeum). During the time of Prophet Muhammad, he prescribed barley, known as “At-Talbina” in Arabic, for 7 diseases.

7 Diseases where barley was prescribed by Prophet Muhammad:

 1. high cholesterol
 2. heart disease
 3. cancer
 4. diabetes
 5. hypertension
 6. soothing and calming effects for the bowel
 7. slowing of age

Not only did barley’s health benefits apply during the ancient times but also up to this day.

Green Barley Today

The Health Wealth International Corporation brought to the Philippines the first and original green barley in 2006. Green barley juice is the leading barley product that has dominated the market nationwide and the worldwide.

The Philippines’ green barley juice has been known for its amazing health benefits and testimonials from various barley users, old and young alike. Dr. Hagiwara, the scientist behind the barley juice, said that barley is the only plant on Earth that provides sole nutrition from birth to old age.

Health Benefits of Green Barley

Green barley superfood has a lot of amazing miracles. Some of the benefits of the barley juice are the following:

 • Green barley juice promotes healthy blood sugar.
 • Barley reduces cholesterol.
 • Barley lowers the risks for cancer.
 • Barley reduces the risks for heart disease.
 • Barley juice is good for gaining weight or for losing weight.
 • Barley is good for people with asthma.

And there are a lot more benefits…

Just make sure though that you’re buying and drinking only the original green barley powdered juice drink.

Green Barley Philippines

If you’re looking for the original green barley juice, you’ve come to the right place. Green Barley Philippines Web site is the leading and original propagator of the green barley superfood brand in the Philippines and eventually the world wide web. Please feel free to get in touch with us via our social sites.

Green Barley Philippines Official Facebook Account Page: https://facebook.com/greenbarleybestherbalproduct

Green Barley Philippines Twitter: https://twitter.com/GreenBarleyPH

We’re OPEN for dealership. Just buy a min. of 1 product pack or box of green barley juice via our global no. +63917 452 4741 or via our email address greenbarleyphilippines@yahoo.com. You may also order here at Green Barley Dealership.

Thanks and best health regards. God bless us!

– Deese, the barley lady, propagator of green barley around the world.

www.greenbarleyphilippines.com